Leva med KOL, äldre kvinna sitter och pratar

Vad är KOL?

KOL står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL är en sjukdom som försämrar lungornas funktion gradvis. Sjukdomen gör att konditionen försämras rejält. Det blir svårare att orka med och hålla samma tempo som man varit van vid.

I korthet rör det sig dels om en inflammation som leder till trånga luftvägar och dels om ett emfysem som gör att lungornas kapacitet gradvis minskar och ger sämre syresättning till blodet.

Det går att göra mycket för att må bättre, och ju tidigare man får diagnos desto större möjligheter har man att bromsa försämringen. Redan skadad vävnad kan inte repareras, men det går att förhindra fortsatt progression.

Lungkollen.se

Det finns i dag en stor underdiagnostik för både astma och KOL, vilket innebär att många blir utan effektiv behandling, med sämre hälsa som följd. Om du funderar på hur det står till med din lunghälsa kan du här göra ett enkelt webbtest.

Lungkollen är ett symtomtest bestående av 9 ja/nej-frågor och finns tillgänglig på 10 språk.

Om du där svarar ja på en eller flera frågor kan du ha symtom som behöver utredas vidare och vi råder dig i så fall att kontakta din vårdcentral för att boka en läkarundersökning. Inför ditt vårdbesök kan du skriva ut dina svar från detta webbtest så att du kommer ihåg att ge vårdpersonalen viktig information.

Läs mer på lungkollen.se

Orsaker och symtom

I nio fall av tio orsakas KOL av rökning. Bland 45-åriga rökare är prevalensen 5 procent och därefter stiger den till 25 procent bland rökare som är 60 år och 50 procent bland rökare som är 75 år. I de återstående fallen kan KOL ha olika orsaker. Några exempel är ett långt yrkesliv i dammig miljö eller med kemikalier, att man utsatts för passiv rökning eller långvariga luftföroreningar. Det kan även orsakas av svåra, upprepade och långvariga luftvägsinfektion som barn eller ärftlig brist på ett specifikt enzym.

De första symtomen är att man blir andfådd och trött även anfådd vid mindre ansträngning. Allt tätare luftvägsinfektioner, hosta med segt slem och andnöd är andra symtom. Det är inte ovanligt att tidiga symptom förväxlas med vanliga infektioner eller med astma.

Leva med KOL, äldre man hostar

Vanliga symtom på KOL

Om du har KOL kan du ofta uppleva någon av dessa symtom:

 • Känsla av att ha fått sämre kondition
 • Andfådd vid ansträngning
 • Kronisk hosta med riklig slembilding, så kallad rökhosta
 • Pip i bröstet
 • Trånghetskänsla/tryck över bröstet
 • Upprepade luftvägsinfektioner som blir allt mer långvariga
 • Andningsuppehåll i sömnen (sömnapné)
 • Upprepade förkylningar som blir allt mer långvariga

KOL påverkar ens liv

För att bedöma hur pass mycket din KOL påverkar ditt liv och din vardag kan man titta närmare på olika symtom och diskutera dessa med din vårdgivare. Det ger ökade möjligheter att påverka ditt välbefinnande och få hjälp med vård och behandling.

Läs mer här

11 myter om KOL

Det finns ett stort behov av mer kunskap om KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) i samhället, både vad gäller möjligheter till tidig diagnos och fortsatt vård. Här vill vi belysa några av de områden där mer kunskap behövs.

En folksjukdom som folk inte känner till

 • Uppskattningsvis 400 000 - 700 000 svenskar har KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom.
 • KOL är en underdiagnostiserad sjukdom, endast 20 procent av dem som har KOL har fått diagnos.
 • Nio av tio som har KOL är rökare eller före detta rökare.
 • Data visar att KOL är den tredje vanligaste dödsorsaken i världen.
 • Vid sidan av det mänskliga lidandet är samhällets kostnader för KOL stora. I Sverige beräknas kostnaderna till drygt 14 miljarder kronor om året.

Sjukdomens förlopp

Sjukdomen KOL utvecklas ofta långsamt och det tar ofta tid innan man får så svåra symtom att man söker vård. De första symtomen förväxlas gärna med vanliga infektioner eller med astma. Många är dessutom duktiga på att hitta egna förklaringar till varför man inte orkar längre, som att man är otränad, har haft en längre förkylning och börjar dessutom bli äldre.

Sjukdomen kan variera mycket från period till period. Under vissa perioder blir besvären värre än vanligt, kanske på grund av en förkylning.
Att orken minskar med åldern är helt naturligt. Men om du märker symtom som återkommande infektioner, slem, hosta och andfåddhet ska du prata med din vårdgivare så snart som möjligt.

Checklista försämringstillfällen

Håll koll på symtom och reagera i tid

Och det tål att upprepas: KOL är en kronisk obstruktiv lungsjukdom som kan behandlas och som går att leva med. Det går att bromsa försämringen och du kan göra en hel del för att förbättra din ork och må bättre.
Leva med KOL, äldre par står tillsammans och tittar ut genom fönster

Hur ska jag göra när jag får andnöd?

KOL kommer inte plötsligt som ett astmaanfall. Symtomen finns där hela tiden, men de kan bli sämre i perioder. Då är det bra att veta hur du ska göra.