Leva med KOL, ett äldre par pratar med sin läkare

Ta kontroll

Vad händer på vårdcentralen?

Glöm inte att du har rätt till en diagnos och behandling, om du skulle misstänka att du har KOL-symtom. Berätta så noggrant som möjligt om vilka KOL-symtom du känner av. Din vårdgivare behöver all information du kan ge, så tala så öppet som möjligt.

Det bästa sättet att diagnostisera KOL är att genomföra ett andningsprov, en så kallad spirometriundersökning. Spirometrin ger en bild över dina luftflöden och ger information inför din fortsatta behandling.
Lungröntgen och andra undersökningar används ibland, men bara för att utesluta andra sjukdomar.

 

Vad är spirometri?

Så fungerar själva spirometrin

Med spirometern mäter man först och främst lungornas vitalkapacitet. Det vill säga vilken volym luft, mätt i liter, som du kan andas ut efter en maximal inandning. Spirometern mäter också hur stor volym du orkar blåsa ut den första sekunden. Det kallas FEV1, forcerad exspiratorisk volym. Det värde du får jämförs med vad som kan förväntas av en frisk person av samma kön, ålder och längd.

Ett enkelt utandningstest

En spirometri är en enkel metod för att mäta lungornas kapacitet. Det gör inte alls ont, allt du gör är att blåsa i en speciell apparat som kallas spirometer. Du tar ett så djupt andetag som möjligt, sedan gör du en maximal utandning genom munstycket som är kopplat till spirometern. Därefter räknar en dator ut luftvolymen.

Sätt upp mål med din behandling

En bra behandling för din KOL innebär troligen ganska stora omställningar. Bara att sluta röka kräver stort tålamod och viljestyrka.
Du behöver kanske även lägga om dina kost- och motionsvanor och bekanta dig med nya mediciner. Det är många delar i din behandling som ska fungera samtidigt och det kan ta ett tag innan du märker tydlig effekt av dina ansträngningar.

För att inte bli frustrerad är det viktigt att du sätter upp enkla och tydliga mål med din
behandling. Om du har det diffusa, stora målet "att må bra" som enda ledstjärna är det lätt att du gör dig själv besviken. Jobba med små enkla delmål istället. Sätt upp mål med din vårdgivare och be att ni gemensamt fyller i din behandlingsplan. Se till att målen gäller även din fysiska och sociala aktivitet, och eventuellt sluta röka program.

Behandlingsplan KOL

Här hittar du ett exempel på en behandlingsplan.

Hur behandlas KOL?

KOL är en kronisk obstruktiv lungsjukdom, men den går att behandla. Det finns läkemedel som hjälper till att bromsa progressionen, men framförallt så finns det mycket du själv kan göra för att må bättre.

Den enskilt viktigaste delen av din behandling är rökstoppet. Dessutom ger alla andra delar av behandlingen bättre effekt när du valt att sluta röka. Det får de inte om du fortsätter.
I samma ögonblick som du slutar röka bromsar du den snabba försämringen av dina lungor. Försämringskurvan pla­nar ut omedelbart och lungorna återgår till normalt åldrande.

Vid sidan ditt rökstopp kan KOL behandlas på flera olika sätt. Du kan träna upp din styrka och kondition med hjälp av regelbunden motion och fysioterapi. Då kommer du att orka mer. Det finns även läkemedel som kan ha positiv effekt på KOL och minska dina KOL-symtom. Har du riktigt svår KOL kan regelbunden syrgasbehandling vara ett sätt att underlätta andningen.

Tröttheten kan göra att man blir nedstämd och deprimerad. Många mår bra av att prova samtalsterapi och skulle du få en riktig depression kan din läkare hjälpa dig. Glöm inte bort att berätta för din vårdgivare hur du känner dig. Det är viktigt för din behandling att du mår bra och orkar tänka positivt.

Kost, motion och fysioterapi

Det kan hända att du behöver ändra dina kostvanor. Det är inte omöjligt att du går upp i vikt eftersom du rör dig mindre. Extra vikt begränsar orken ännu mer och gör det svårare att andas. Då gäller sunt förnuft och en större plats för grönsaker på tallriken. Om du har svår KOL kanske du istället tappar mycket i vikt då det kan vara ansträngande att äta. Prata gärna om din kost med en dietist.

Motion och fysioterapi är en viktig del av din behandling, och det enda sättet att få upp orken på en bättre nivå igen. En promenad varje dag i frisk luft kan vara ett bra sätt att börja. Försök även fortsätta med aktiviteter du varit med på tidigare, men i din egen takt. Prata med din fysioterapeut för att lägga upp en träningsplan som passar dig.

 
Leva med KOL, äldre kvinna sitter utomhus med en hund i famnen

Om du har svår KOL kan det hända att du går ner för mycket i vikt.

Det beror på att det är ansträngande att äta och att det går åt stora mängder energi när man hela tiden måste hjälpa till med mag- och ryggmuskler för att andas. Har du svår KOL ska du istället äta kaloririkt. Ät ofta och lite åt gången så blir det lättare att njuta av måltiderna.

Leva med KOL, äldre man går tillsammans med sjukvårdspersonal genom korridor

Hjälp vid KOL-diagnos

En fysioterapeut kan hjälpa dig med alltifrån styrke- och konditionsövningar till praktiska tips. Av en arbetsterapeut kan du få hjälpmedel som gör tillvaron lite enklare, till exempel ett reglerbart huvudstöd till sängen eller en pall att sitta på i duschen.


Läkemedelsbehandling vid KOL

KOL behandlas oftast med två sorters läkemedel som båda tas i pulver- eller sprayform med hjälp av inhalator. Den ena sorten kallas för luftrörsvidgare och har en muskelavslappnande effekt. Luftrörsvidgare gör det lättare att andas och få upp segt slem. De kan tas vid behov eller regelbundet utifrån dina besvär. Den andra medicinen är inhalationskortison som har en läkande effekt på den inflammation man får i luftvägarna vid KOL.

Många som har KOL upplever att de orkar mer och andas lättare med hjälp av medicinerna. Rökstopp och regelbunden motion har stor betydelse för vilken effekt medicinerna får. Hur din KOL utvecklas spelar också in. Prata med din vårdgivare så får du hjälp att optimera den behandling som fungerar bästa för dig.

När du har KOL blir du väldigt känslig för infektioner. En vanlig förkylning kan göra att du mår riktigt dåligt. Därför kan det vara en god idé att komplettera din behandling med vaccinationer. Din läkare eller KOL-sjuksköterska kan förklara vilka vaccinationer som är aktuella i ditt fall.

Vid mycket svår KOL kan syrgasbehandling bli nödvändig. Syrgasen hjälper inte andningen i sig utan används när sjukdomen gör att man lider av ständig syrebrist. Syrgasbehandling ordineras därför bara vid mycket svår KOL, och används då minst 16 timmar per dygn. Ansvaret för syrgasbehandling ligger hos specialistvården.

Läs mer om KOL-behandling hos Riksförbundet HjärtLung

Leva med KOL, kvinna blir undersökt av läkare med stetoskop

Var uppmärksam på tecken på förändring i din sjukdom

KOL kan variera mycket från period till period. Ibland blir besvären värre än vanligt, kanske på grund av en förkylning. Dessa perioder kallas för försämringsperioder, akut KOL-försämring eller för exacerbationer.

En försämringsperiod börjar ofta med en luftvägsinfektion i de nedre luftvägarna, en så kallad luftrörskatarr. I enstaka fall orsakas försämringen av andra sjukdomar eller rätt och slätt av uttröttning efter långvarigt ökat andningsarbete.

KOL-rapporten 2023

KOL-Rapporten 2023: En bortglömd folksjukdom

Riksförbundet HjärtLung, har i samarbete med bland annat AstraZeneca, tagit fram KOL-Rapporten 2023. Här belyser man vilka åtgärder och prioriteringar som krävs för att ge patienter med KOL den vård de behöver. Trots att KOL är den fjärde vanligaste dödsorsaken i Sverige är sjukdomen nästan osynlig i den svenska hälso- och sjukvårdsdebatten.

Anders Åkesson, förbundsordförande för HjärtLung, skriver:  

KOL är en sjukdom som ofta stigmatiseras och anses självorsakad. Det leder till att människor inte får den vård de behöver. En viktig del i en bättre vård av KOL handlar om att öka förståelsen om sjukdomen och ge ett bättre bemötande för att minska känslor av skuld och skam kopplat till sjukdomen”  

LADDA NER KOL-RAPPORTEN