Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Leva med KOL, äldre kvinna tittar på växter tillsammans med ett barn

Det kan inte sägas ofta nog. KOL går att behandla och att leva med.

Låt resten av ditt liv börja här

KOL är en allvarlig sjukdom och vetskapen om att andningen nog aldrig blir som förr är inte rolig. Men man kommer ingenstans på att fastna i oro, besvikelse och dåligt samvete. Försök istället våga tänka positivt och bestäm dig för några rejäla förändringar.

Ingen annan kan bestämma att du ska ta din KOL på allvar och börja resten av ditt liv idag. det kan bara du. Men glädjen i att må bättre och orka mer, den får du nöjet att dela med många andra.

Leva med KOL, äldre kvinna sitter och pratar

Vad är KOL?

KOL är en sjukdom som långsamt försämrar lungornas och luftvägarnas funktioner. Förkortningen står för Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom och är en kombination av bronkit (kroniskt trånga luftrör) och emfysem (slappa lungor).

Leva med KOL, äldre kvinna sitter med ett barn i knät

Leva med KOL

KOL förändrar livet, den saken är klar. Men häng kvar lite vid ordet ”förändrar”, det är nämligen inte samma sak som försämrar. Det är självfallet lätt att se KOL som någonting som förstör det du har haft tidigare. Försök istället att se på framtiden som någonting annat än det som varit. Framtiden kan på sitt eget sätt bli lika bra, och minst lika mycket värd.

Leva med KOL, ett äldre par pratar med sin läkare

Ta kontroll

Om du misstänker att du har KOL, se till att söka hjälp, ställ krav och var noga med att berätta så noggrant som möjligt om vilka KOL-symtom du känner av. Du har rätt till en diagnos och en behandling som kan hjälpa dig.

Lungkollen.se

Det finns i dag en stor underdiagnostik för både astma och KOL, vilket innebär att många blir utan effektiv behandling, med sämre hälsa som följd. Om du funderar på hur det står till med din lunghälsa kan du här göra ett enkelt webbtest.

Lungkollen är ett symtomtest bestående av 9 ja/nej-frågor och finns tillgänglig på 10 språk.

Om du där svarar ja på en eller flera frågor kan du ha symtom som behöver utredas vidare och vi råder dig i så fall att kontakta din vårdcentral för att boka en läkarundersökning. Inför ditt vårdbesök kan du skriva ut dina svar från detta webbtest så att du kommer ihåg att ge vårdpersonalen viktig information.

Läs mer på lungkollen.se

KOL-rapporten 2023

KOL-Rapporten 2023: En bortglömd folksjukdom

Riksförbundet HjärtLung, har i samarbete med bland annat AstraZeneca, tagit fram KOL-Rapporten 2023. Här belyser man vilka åtgärder och prioriteringar som krävs för att ge patienter med KOL den vård de behöver. Trots att KOL är den fjärde vanligaste dödsorsaken i Sverige är sjukdomen nästan osynlig i den svenska hälso- och sjukvårdsdebatten.

Anders Åkesson, förbundsordförande för HjärtLung, skriver:  

KOL är en sjukdom som ofta stigmatiseras och anses självorsakad. Det leder till att människor inte får den vård de behöver. En viktig del i en bättre vård av KOL handlar om att öka förståelsen om sjukdomen och ge ett bättre bemötande för att minska känslor av skuld och skam kopplat till sjukdomen”  

LADDA NER KOL-RAPPORTEN

Leva med KOL, ett äldre par sitter med ett par barn

Söker du något annat?