11 av de vanligaste myterna om KOL

Vad är sant och falskt om KOL?

 1. Rökning är den enda orsaken till KOL:

  Även om rökning är den absolut vanligaste orsaken till KOL i västvärlden så kan exponering för andra skadliga ämnen också öka risken för att utveckla sjukdomen, till exempel yrkesexponering.

 2. Om du har KOL är det försent att sluta röka:

  Det är aldrig försent att sluta röka! Att sluta röka är en av de absolut viktigaste delarna vid behandling av KOL. Det saktar ner sjukdomens utveckling och minskar dina symtom.

 3. KOL drabbar bara gamla människor:

  KOL är vanligare bland äldre vuxna, men det kan också drabba yngre individer. Främst om de utsatts för rökning/passiv rökning eller andra skadliga ämnen, men även om man gått med en obehandlad astma under längre tid.

 4. När jag får min KOL-diagnos spelar ingen roll, får jag den så får jag den:

  Det spelar stor roll! Ju tidigare du får din KOL-diagnos, och börjar behandla den, desto bättre prognos har du.

 5. KOL är inte en allvarlig sjukdom:

  En obehandlad KOL är en vanlig dödsorsak. Tänk därför på att kontrollera dina luftvägar om du tänker tanken att du har KOL.

 6. Jag skäms och får skylla mig själv att jag fått KOL, jag har ju rökt i många år:

  Att känna skuld och skam vid KOL-diagnos är vanligt, men det är inget som ska förändra sjukvårdens sätt att behandla och agera när du behöver stöd och behandling!

 7. Slemmig hosta och besvär med andfåddhet är bara en del av att bli äldre:

  Även om ålder påverkar lungfunktionen så bör man inte ignorera slemmig hosta eller ökad andfåddhet. Det kan vara ett tecken på KOL, eller annan sjukdom.

 8. Att träna vid KOL är farligt:

  Tvärtom, det är livsviktigt! Träning, eller fysisk aktivitet är en av de främsta delarna vid behandling av KOL. Det kan förbättra din fysiska kapacitet, och sedermera även öka livskvaliteten.

 9. Personer med KOL kan inte leva ett aktivt liv:

  Med en bra och tidigt iscensatt behandlingsplan kan många personer med KOL fortsätta leva ett aktivt liv, och vid behov finns det hjälpmedel att få.

 10. Min diabetes och hjärtsjukdom är viktigare att behandla än min KOL-diagnos:

  Det är viktigt att sjukvården ser till hela dig, och alla dina behov! Att ha flera sjukdomar samtidigt är vanligt, och alla sjukdomarna ska behandlas.

 11. KOL-förkylning är bara som en normal förkylning:

  Att få en förkylning i samband med att man har KOL kan vara en försämringsperiod (som vi inom sjukvården kallar för exacerbation). Det är då viktigt att ha en behandlingsplan att förhålla sig till, och man bör omgående kontakta sin vårdcentral.

Faktagranskat av:                                                           

Eva och Robert

Eva Liljeqvist             
Astma/KOL-sjuksköterska                 
Capio Vårdcentral Orust                     

Robert Häger
Fysioterapeut, Biträdande verksamhetschef
Capio Vårdcentral Orust