Symtom vid KOL

För att bedöma hur pass mycket din KOL påverkar ditt liv och din vardag bör du titta närmare på dina symtom och diskutera dessa med din vårdgivare. Det ger ökade möjligheter att påverka ditt välbefinnande och få hjälp med vård och behandling. Under varje specifikt symtom har vi listat olika tips på vad du kan göra för att lindra dina besvär.

Senast uppdaterad:

03 okt 2023

Hosta

Hosta är luftvägarnas sätt att göra sig av med sådant som irriterar, till exempel slem eller om du andats in något. Hosta har tillsammans med flimmerhåren som uppgift att göra sig av med skadliga ämnen.

När det kommer till luftvägsproblematik kan man drabbas av olika typer av hosta, till exempel slemmig hosta eller mer torr hosta. Slemmig hosta uppträder ofta på morgonen då slemmet har samlats under natten och behöver transporteras bort. Även andra sjukdomar kan leda till hosta, bland annat astma.

Hur gör vi för att lindra hosta?

 • Drick varm dryck
 • Lätt fysisk aktivitet
 • Halstablett
 • Motståndsandas
 • Pysandning

Slem

Vad är slem? Slem bildas i luftvägarna och har som uppgift att tillsammans med flimmerhåren ta med sig partiklar och skadliga ämnen bort från luftvägarna. För att få upp slemmet behöver vi ”huffa” (stöta upp luft med öppen mun som om du ska imma en spegel), hosta och/eller harkla oss. Därefter kan du spotta ut, eller svälja det.

Slemmet kan ha olika konsistens och se ut på olika sätt. Normalt sett genomskinligt och löst, däremot om slemmet är missfärgat och segt kan det vara ett tecken på förkylning.

Hur gör vi för att minska och få upp slemmet?

 • Motståndsandning
 • Huffa
 • Lättare fysisk aktivitet
 • Lägesändring

Tryck över bröstet

Tyck över bröstet kan man få av många olika orsaker, till exempel:

 • Hjärtsjukdom
 • Ångest
 • Astma och KOL
 • Högt andningsmedelläge.

Tänk på att det är viktigt att utreda den bakomliggande orsaken till den tryckande känslan över bröstet. Beskriv besvären utifrån följande punkter:

 • Vid vilken tidpunkt uppkommer trycket?
 • Vid aktivitet eller vila?
 • Vad har du för andra sjukdomar?
 • Har du besvärats av långvarig hosta?

Andfåddhet

Andfåddhet innebär att kroppen ger dig information att ta snabbare andetag för att tillgodose kroppen med syre. Att uppleva andfåddhet vid ökad aktivitetsnivå eller träning är normalt eller rent av bra.

Andfåddhet är ett av de vanligaste symtomen vid KOL och misstolkas ofta som dålig kondition. Det är därför ett viktigt symtom att ta på allvar och utreda i ett tidigt skede.

Andfåddhet vid KOL är i och för sig inte farligt, utan skall förekommas och behandlas. Du kan minska andfåddheten genom att:

 • Motståndsandas
 • Ta eventuell vid behovs medicinering
 • Värm upp eller starta lugnt inför aktivitet

Begränsad i hemmet

Att vara begränsad vid aktivitet i sin vardag kan bero på många olika saker som till exempel artros, yrsel eller ryggsmärta. Vi kommer här istället att fokusera på KOL och luftvägarna.

Vid KOL kan vissa rörelser belasta andningen mer än andra, till exempel arbete ovanför axelhöjd (hänga tvätt eller sätta upp gardiner) men också arbeten som medför att du böjer dig ned mot marken (knyta skorna eller rensa i trädgården).

För att göra aktiviteter i vardagen lättare kan du:

 • Motståndsandas och ta eventuell vid behovs medicinering inför aktivitet.
 • Vila inför och efter aktivitet
 • Pysandas under aktivitet
 • Välj ut en tyngre aktivitet/dag
 • Ta hjälp av en vän, anhörig eller hjälpmedel
 • Boka en tid hos arbetsterapeut för energibesparande åtgärder

Trygghet att lämna mitt hem

Andfåddhet, eller rent av andnöd kan försämra din vardag. En del personer kan bli så pass begränsade att de inte vågar utföra samma aktiviteter utanför hemmet som de tidigare utfört. Det kan bero på låg syresättning, ångest och/eller nedsatt kapacitet. Viktigast är att ta reda på vad det beror på samt att det finns hjälp att få. Här kan hälso- och sjukvårdspersonal hjälpa till så att det inte drabbar den enskilda individen.

Sjukdomen KOL kan medföra begränsningar på olika sätt. Då sjukdomen ofta kopplas samman med en känsla av skuld och skam kan besvären åsidosättas eller förklaras för anhöriga som till exempel naturligt åldrande eller dålig kondition. Man bör vara öppen kring sina besvär och KOL-diagnos så man tillsammans med sina närstående kan minska symtomen och ta tag i sina besvär.

Det finns hjälp att få, till exempel:

 • Ta hjälp av en vän eller anhörig – skapar extra trygghet
 • Motståndsandning/pysandning – minskar andfåddhet och ångest och kan öka syresättningen
 • Extra dos inhalationsmedicin – ger dig en upplevelse av ökad kapacitet
 • Samtalsstöd – vid upplevd skuld och skam, eller ångest pga dina besvär
 • Använd rollator – som stöd för andningsmuskulatur och som du kan sätta dig och vila på

Sömn

Behov av toalettbesök nattetid, minskat sömnbehov eller smärtor kan vara en del av orsakerna till sömnbesvären när man blir äldre. Därför bör man utreda och behandla varför du sover dåligt.

Även KOL kan leda till att sömnen påverkas. Det kan bero på ökad mängd slem, andfåddhet/andnöd, otillräcklig behandling eller dålig sömnhygien.

Här kommer förslag som kan underlätta din sömn vid KOL:

 • Hitta en bra sovställning som underlättar din andning – ta gärna hjälp av en arbetsterapeut
 • Optimera din behandling – få upp eventuellt slem och ta din inhaltionsmedicin
 • Minska nattfastan – ta en hälsosam sängfösare, en sk ”Säröbomb”.
  Recept hittar du här. Det kan lugna och få dig att somna lättare
 • Lägg upp benen en stund innan du ska sova för att underlätta cirkulationen. Det kan medföra att du slipper ett extra toalettbesök nattetid

Energi

Upplevelse av minskad energi kan lätt tolkas som dålig kondition, men energiförlust är så mycket mer än det. Ibland kan trötthet vara ett tecken på att du behöver byta aktivitet eller kroppsposition.

Tips på hur du kan hushålla med din energi på ett bättre sätt är:

 • Planera dagen
 • Prioritera det som är viktigt för dig
 • Ät regelbundna måltider
 • Anpassad kost. Det är viktigt med ett ökat proteinintag då du med KOL förbrukar mer energi vid hosta och ökad andningsfrekvens. Tänk även på att vissa livsmedel kan vara lättare att tugga eller dricka när du besväras långvarig hosta eller andnöd.

 

Texten är framtagen av:

Eva och Robert

Eva Liljeqvist                                   
Astma/KOL-sjuksköterska                   
Capio Vårdcentral Orust                      

Robert Häger
Fysioterapeut, Biträdande verksamhetschef
Capio Vårdcentral Orust