Känslomässiga aspekter

Att få diagnosen KOL kan vara omvälvande. Sorg, dödstankar, rädsla och skam är vanligt att man känner. Som tur är finns det idag mycket du kan påverka till det bättre för din hälsa. För många är samvaron med andra som också har KOL ett mycket uppskattat stöd. Patientföreningen Riksförbundet HjärtLung anordnar populära fritidsaktiviteter, anpassade motionsgrupper, studiebesök, föreläsningar och samtalsgrupper.

Senast uppdaterad:

03 okt 2023

Studier visar att de med KOL som har bäst livskvalitet och färre komplikationer är de som har kunskap om sin sjukdom och är aktiva i sin egenvård 

Känslor som de flesta känner någon gång kan vara:

  • Stress som kan yttra sig i hjärtklappning, muskeldarrningar, förändrad andning och ökad svettning. Du kanske undviker vissa situationer och aktiviteter vilket i sin tur kan påverka din fysiska träning och sociala samvaro med andra.
  • Oro kan orsakas av dina symtom såsom andningsproblem och oron i sig kan öka dessa problem. Oro kan också påverka din dagliga aktivitet, att nå uppsatta mål och ditt sociala umgänge.
  • Hjälplöshet är vanligt att man någon gång kan känna, speciellt vid upprepade KOL-försämringar. Dessa känslor är vanliga och tänk på att din egenvård hjälper till att minska detta.
  • Depression kan uppkomma efter svår och långvarig stress. Man får inte saker gjorda och undviker sociala aktiviteter. Känslor som är vanliga är irritation, ilska, ledsenhet, hjälplöshet och skuldkänsla. Vanligt är också sömnproblem och minskad aptit. Om du misstänker att du har en depression ska du kontakta din läkare/psykoterapeut för hjälp.1

Minska på stress, oro och hjälplöshet

Genom att minska stressen kan du känna dig mindre andfådd. Du kan själv påverka din upplevelse av stress och oro genom livsstilsförändringar som till exempel att undvika situationer som kan göra dig stressad och upprörd och istället planera och göra saker du tycker om.2 Skapa en rutin som hjälper dig att få balans i tillvaron och en känsla av kontroll. Inkludera aktiviteter du bör göra men också roliga aktiviteter du ser fram emot att göra. Försök hålla kvar dina intressen och hobbys och bibehåll dina sociala kontakter. Att träffa vänner och hålla sig uppdaterad med dem är viktigt. Att vara med i en lokal patientförening kan ge ytterligare support. Hos Riksförbundet HjärtLung LÄNK kan du hitta kontaktuppgifter till din lokala förening.

Meditation, andningsövningar och avslappning hjälper också till att minska stress och oro. Din fysioterapeut kan hjälpa dig med avslappningsövningar och andningstekniker som kan hjälpa dig att minska på stressen.1

Lika viktigt är regelbunden motion som är anpassad för just dig. Även här kan din fysioterapeut vägleda.

Att äta och dricka hälsosam kost och dryck som är bäst för dig. Vill du läsa mer om KOL och vikt, samt få tips om lämplig kost hittar du en lämplig artikel här. LÄNK

Sömnen är viktig för återhämtningen, så se till att skapa en rutin inför läggdags.Tänk även på att undvika alkohol, kaffe, läsk och energidrycker som kan påverka sömnen.

Undvik negativa tankar som inte hjälper dig. Vid stress är det lätt att ta fel beslut som inte är genomtänkta. Vänta med beslut, ta djupa andetag, räkna till 10 eller ta en kort promenad som kan få saker att klarna och underlätta din prioritering.

Planera din tid, prioritera det som är betydelsefullt och viktigt. Skapa plats för vila, återhämtning och tid för oförutsedda händelser.

Kommunicera effektivare vilket inkluderar både att prata och att lyssna. När man känner sig stressad är det lätt att glömma av att lyssna och bara tänka på vad man själv ska säga. Ta dig tid att lyssna innan du svarar och då finner du kanske en lösning på dina problem.

Samliv med KOL

Det är inte farligt för dina lungor att kunna bibehålla närhet med din partner då det främjar din livskvalitet och kan minska känslan av ensamhet.

För att kunna upprätthålla ditt samliv kan följande tips vara bra att känna till.

Planera in tid för samliv när du brukar må som bäst på dagen. Andningstekniker kan hjälpa, till exempel pysandning vid aktivitet. Se till att dina luftvägar är rena från slem före aktiviteten. Du kan även använda din kortverkande luftrörsvidgande inhalator före och eventuellt under tiden.

Känn efter hur dina symtom påverkas. Andfåddhet är vanligt och om det känns obehagligt kan en paus behövas. Kommunikation med din partner minskar på stressen, förväntningar och oro hos båda. Ha tålamod och var snäll mot dig själv och din partner när ni kommunicerar och testar olika alternativ.

Att tillsammans diskutera och utforska era sensuella och intima behov kan stärka er relation.1

Kom ihåg att inte bara leva med KOL, utan att ha ett liv med det. Med egenvård, behandling och stöd är det möjligt för dig att ha ett fortsatt gott liv!

 

Texten är framtagen av:


Claire Johnson
Astma/KOL-specialistsjuksköterska
Distriktsköterska. Göteborg

 

Referenser

  1. Jenkins. C. & Wakefield. J. (2016). Better Living with Chronic Obstruktive Pulmonary Disease. A Patient Guide. Third Edition. The state of Queensland (Queensland Health) and Lung Foundation Australia 2016.
  2. Madell, R. (2016). COPD and You: Managing Your Symptoms. healthli.